Facebook(另開新視窗) Plurk(另開新視窗) 列印 轉寄
層平面圖
2F/第三畫廊/文物陳列室/雅藝館/無障礙廁所/洗手間/演藝廳二樓

雅藝館 文物陳列室 第三畫廊

2樓平面圖
點選*可以欣賞該空間的照片