Facebook(另開新視窗) Plurk(另開新視窗) 列印 轉寄
務資訊
  圖書館景
*圖書暨期刊借閱、預約服務
*資訊檢索服務
*館際合作服務
*與區圖館際借閱服務
*新營文化中心圖書館/總機:06-6376575
                                   傳真:06-6321443
*